ข่าวในพระราชสำนัก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด 10 ปี รพ.จุฬาภรณ์ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ตอน พระพุทธบารมีศรัทธา ตามรอยบาทพระศาสดา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ"  วันนี้เสนอตอน "พระพุทธบารมีศรัทธา ตามรอยบาทพระศาสดา"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด