7 สีช่วยชาวบ้าน

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์เร่งทำความเข้าใจชาวบ้าน กรณีก่อสร้างเกาะกลางและขยายถนน

ชาวบ้านในตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เรียกร้องให้หยุดก่อสร้างเกาะกลางและขยายถนน หลังเจ้าของโครงการไม่ทำประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่

ชาวบ้านบ้านใหม่คำ หมู่ 14 และ บ้านดงสวาง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีบ้านอยู่ติดถนนสายกาฬสินธุ์-กมลาไสย เรียกร้องให้แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ชะลอการก่อสร้างเกาะกลางและขยายถนน เนื่องจากไม่ทำประชาคมกับผู้ได้รับผลกระทบก่อนเริ่มดำเนินการ นางวิจิตรา บุญรัตน์ ตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า ไม่ได้คัดค้านการทำถนน แต่ในเมื่อโครงการยังไม่สมบูรณ์ เพราะไม่ผ่านการทำประชาคม ก็ยังไม่ควรก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการสร้างทางระบายน้ำ เพราะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ชาวบ้านซื้อท่อระบายน้ำมาวางเอง และต้องเสียค่าขออนุญาตวางท่อเป็นทางเข้าบ้านหลังละ 5,000 บาท จึงอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

ด้าน นางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะทำการก่อสร้างเกาะกลางถนนและขยายไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ส่วนกรณีที่ให้ชาวบ้านซื้อท่อระบายน้ำเองนั้น เป็นระเบียบทางราชการ เนื่องจากทางเข้าบ้านเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ไม่สามารถซื้อท่อให้ได้ แต่โครงการจะทำการวางท่อให้ ส่วนกรณีที่ต้องจ่ายค่าขออนุญาตวางท่อหน้าบ้านหลังละ 5,000 บาท นั้น ยืนยันว่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อาจเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างช่างควบคุมงาน ผู้รับเหมากับชาวบ้าน นอกจากนี้ ก็พร้อมทำประชาคม เพราะที่ผ่านมามีข้อกำหนดที่ไม่สามารถจัดการรวมกลุ่มของชาวบ้านได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19