7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : แอปฯ HERO ประเมินสุขภาพจิตเด็กหลังเปิดเทอม

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้แอปพลิเคชัน "HERO" ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเด็กหลังเปิดเทอม เน้นเฝ้าระวังพฤติกรรม อารมณ์ ทักษะสังคม นำร่องทดลองใช้ 13 พื้นที่ ช่วยเด็กปรับตัวดีขึ้นกว่า 70% ไม่ต้องส่งพบแพทย์ต่อ ติดตามในณัฐชนน Love เลย

โรงเรียนเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ทุกโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนนานหลายเดือน และเพิ่งได้รับการคลายล็อกกลับมาเรียนได้ใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการสำรวจข้อมูลช่วงก่อนโควิด-19 พบว่า นักเรียน 20% มีปัญหาเรื่องพฤติกรรม อารมณ์ และ ทักษะทางสังคม ยิ่งช่วงหลังโควิด เด็กต้องปรับตัวใหม่ ทั้งเจอครูใหม่ เพื่อนใหม่ ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ อาจจะทำให้เจอปัญหาความเครียดได้ง่ายขึ้น

กรมสุขภาพจิต จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. พัฒนาแอปพลิเคชัน "Hero" หรือ Health and Educational Re-integrating Operation เพื่อให้ครูเฝ้าระวังสุขภาพจิตเด็กของนักเรียนกว่า 6 ล้านคน บนระบบดิจิทัล

แอปพลิเคชัน "HERO" จะใช้แบบประเมินที่เรียกว่า 9S ประเมินเพียง 9 ข้อ เท่านั้น ประเมินได้ง่าย ใช้เวลาสั้น ค้นหาและช่วยเหลือได้เร็วขึ้น โดย 9 ข้อ ประกอบด้วย ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่เป็น เศร้า เครียด หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่อยากไปโรงเรียน ถูกเพื่อนแกล้ง แกล้งเพื่อน และไม่มีเพื่อน

นอกจากนี้ ยังเน้นให้ครูเรียนรู้เทคนิคการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของเด็ก ดูแลประเมินผล และปรึกษา และสามารถส่งต่อได้ ซึ่งหลังจากคัดกรองครูจะต้องให้คำปรึกษาเบื้องต้น และปรับพฤติกรรม โดยยังไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที

ที่ผ่านมามีโรงเรียนใน 13 พื้นที่ นำร่องทดลองใช้แอปพลิเคชัน "Hero" ไปแล้ว คัดกรองเด็ก ม.1 จำนวน 5,311 คน โดยใช้เครื่องมือ 9S พบว่ามีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงได้มากถึง 24% เด็กดีขึ้นเป็นปกติรวม 70% ส่งต่อแพทย์เพียง 30% ถือว่าเป็นผลดีต่อตัวเด็ก โดยการส่งต่อแพทย์ จะมีการเชื่อมโยงครูและหมอในระบบดิจิทัล มีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต ผ่านฐานระบบฐานข้อมูลเด็กเชื่อมต่อกับกระทรวงมหาดไทยด้วยเลข 13 หลัก ทำให้เกิดการเรียนการสอนที่จำแนกเด็กได้ว่า เด็กคนใดควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จึงมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ ในกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม