ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคล เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 13.54 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางภารดี บำรุงราษฎร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง จำกัด นำนางฉลวย กรกิจโสภณ รองประธานคณะกรรมการ จัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี และงานตักบาตรเทโวข้าวต้มหาง-ลูกโยน ตำบลนามะตูม ประจำปี 2562 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 68 ปี พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี และงานตักบาตรเทโว ข้าวต้มหาง-ลูกโยน ตำบลนามะตูม ประจำปี 2562 สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวต้มหาง-ลูกโยน ที่ชนะเลิศจากการประกวดในงานตักบาตรเทโว และขนมไทยของตำบลนามะตูม โอกาสนี้ พระสงฆ์ร่วมเฝ้าด้วย

นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปร็งวิสุทธาธิบดี ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำ นางฐิติรัตน์ ตันติกุลวิจิตร ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่เทียนโหวเซี้ยบ้อ เปร็ง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการ "น้อมสำนึกแม่ของแผ่นดิน มหาราชินี พระพันปีหลวง" สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล โอกาสนี้ พระสงฆ์ร่วมเฝ้าด้วย

พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล สมทบกองทุนมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด มหาชน นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันดุสิตกอล์ฟ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของโรงแรมดุสิตธานี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ นายชนินทธ์ โทณวณิก, นางสินี เธียรประสิทธิ์, นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค บุตรธิดา และครอบครัวท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นางชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการร้านสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย นำคณะกรรมการร้านสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด มหาชน นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ "พีที แม็กซ์นิตรอน เรซิง ซีรีส์ 2019" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

- นายกฤษฎา มหาดำรงค์กุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

- คณะผู้บริหาร บริษัท ฮาว กรุงเทพ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาล่าดินเนอร์ "ฮาว อะวอร์ดส์ 2019"

เวาลา 14.31 น.  เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางปริศนา ตรีทอง นายกสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณนักประวัติศาสตร์อาวุโสดีเด่น ปี 2563 โอกาสนี้ คณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด