ข่าวในพระราชสำนัก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด 10 ปี รพ.จุฬาภรณ์ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ตอน พระราชบิดา รากเหง้าแห่งความดี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ" วันนี้เสนอตอน "พระราชบิดา รากเหง้าแห่งความดี"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด