ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนรอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นครั้งที่ 4 โดยวันนี้ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย ณ โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในถุงพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และยาสามัญประจำบ้าน ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด