สนามข่าว 7 สี

เตรียมดึง Food Delivery ปรับรูปแบบกล่องใส่อาหาร ลดขยะพลาสติก

หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการดึง Food Delivery ปรับปรุงรูปแบบกล่องใส่อาหาร

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ช่วงโควิด-19 ที่ประชาชนปรับเปลี่ยนชีวิตแบบ New Normal ส่งผลให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใช้บริการ Food Delivery ก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมากกว่า 4 ชิ้น ต่อการสั่งอาหารในแต่ละครั้ง จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ "กินอยู่ปลอดภัย" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมนี้ ระยะเวลา 6 เดือน ภายใต้โครงการ "กินอยู่ปลอดภัย" ซึ่งวางเป้าหมายไว้ว่าจะลดปริมาณขยะพลาสติก และโฟมลง 100,000-300,000 ชิ้นต่อวัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำร่างมาตรการการจัดการขยะพลาสติกจากการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) ระยะเร่งด่วนเมื่อโควิด-19 คลี่คลาย โดยร่วมกับ Grab Food, Line Man, GET Food, Food Panda, Lalamove, Pizza Hut ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ให้บริการรับส่งอาหารแบบไร้ขยะ ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยการเก็บค่ามัดจำกล่องอาหารที่สามารถใช้ซ้ำ เงินมัดจำจะถูกคืนให้เมื่อมีการส่งคืนกล่องใส่อาหารในเวลาที่กำหนด