เช้านี้ที่หมอชิต

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 คน กลับจากอินเดีย-อินโดนีเซีย

เช้านี้ที่หมอชิต - ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 2 คน เป็นชายไทยกลับจากอินเดียและอินโดนีเซีย ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 44

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 3,197 คน รักษาหายรวมสะสม 3,074 คน ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 65 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 58 คน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 คน เป็นชายไทยอายุ 31 ปี เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย 1 คน อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยวันที่ 23 มิถุนายน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากการตรวจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ไม่มีอาการ โดยก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยในเที่ยวบินเดียวกัน 6 คน ซึ่งสองคนเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ป่วยคนปัจจุบัน

อีกคนเป็นชายไทยอายุ 39 ปี เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย อาชีพนักเผยแผ่ศาสนา เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ตรวจพบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ไม่แสดงอาการ โดยพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเที่ยวบินเดียวกันก่อนหน้านี้ 4 คน ทำให้ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 44 แล้ว