ห้องข่าววาไรตี้

เรื่อง Hot Social Hit : พบเด็กแฝดนั่งบนหลังคารถ

คุณพ่อพาลูกนั่งโดยสารรถมาด้วยกัน แต่ไม่ใช่นั่งบนเบาะในรถ ให้ลูกแฝดขึ้นไปนั่งโต้ลมตรงนี้