ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : ภาคธุรกิจพัทยาวอนรัฐกระตุ้นการท่องเที่ยว

เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเตียงผ้าใบริมชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ยังได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19มาอย่าง

ต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะประกาศคลายล็อกเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ตาม แต่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ทำให้ขายอาหารไม่ได้ทุนคืน แต่ก็จำต้องออกจากบ้านมาเปิดร้านทุกวัน เพราะหวังโชคจะเข้าข้าง มีลูกค้าเข้ามาบ้าง

เช่นเดียวกับผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี และแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ ยอมรับว่านักท่องเที่ยวในพัทยาส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ขณะที่คนไทยก็ไม่ออกมาใช้เงิน เพราะผลพวงจากพิษโควิด-19 ทำให้ทั้งเจ็ตสกี เรือท่องเที่ยวจอดลอยลำอยู่เต็มชายหาด และแม้แต่น้ำเต้าหู้ถุงละ 10 บาท ก็มียอดขายลดไปกว่าครึ่งเช่นกัน

ด้านนายกสมาคม นักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ระบุแม้รัฐบาลมีนโยบายให้เปิดโรงแรมได้ ในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่พบว่ามีโรงแรมในสมาคมตอบรับเพียง 30 โรงแรม แต่สว่นใหญ่ยังไม่พร้อมเปิดเพราะนักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยไม่คุ้มทุน แต่อาจเลื่อนไปเปิดช่วง High season ในตุลาคมนี้แทน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อกู้สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ซบเซาในขณะนี้