ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวสระบุรีร้องตรวจสอบถนน คสล.ชำรุด ทนทุกข์สาหัส ตอนที่ 2

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบถนน คสล. สายธารเกษม - พุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อตำบลธารเกษมและตำบลพุคำจาน ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจร หนา 15 เซนติเมตร รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 12 ตัน แต่ชำรุดพังเสียหายแตกร้าว มีวัชพืชขึ้นช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักและบางรายเกิดอุบัติเหตุช่วงสัญจรไปมาร้องเรียนไปหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบแต่ไม่เป็นผล


จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ถนนสายนี้พังเสียหายจริงตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ทำไมถนนพังเสียหายมากขนาดนี้ เกิดคำถามงานก่อสร้างมีคุณภาพ หรือไม่

ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมแซมถนน เนื่องจากถนนสายนี้แบ่งเป็น 3 ช่วงมี 3 หน่วยงานรับผิดชอบ โดยช่วงต้นทางเทศบาลเมืองพระพุทธบาทรับผิดชอบ ส่วนช่วงกลาง 125 เมตรอำเภอพระพุทธบาทรับผิดชอบ พึ่งซ่อมแซมช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วจังหวัดสระบุรีสนับสนุนงบให้เกือบ 500,000 บาท และถนนช่วงท้ายเทศบาลตำบลธารเกษมรับผิดชอบ การซ่อมแซมจึงมีลักษณะต่างคนต่างทำ ถนนจึงไม่มีคุณภาพเป็นเนื้อเดียวกัน

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน นายอำเภอพระพุทธ ตัวแทนเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และเทศบาลตำบลธารเกษม ตอบรับลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนนสายนี้พร้อมกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ทำให้มีข่าวดีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7