ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ พระราชทานเพลิงศพ​ นางหรรษา​ จักรพันธุ์​ ณ​ อยุธยา

เวลา​ 17.39​ น.​ วันนี้​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส​ ​พ​ระราชทานเพลิงศพ​ นางหรรษา​ จักรพันธุ์​ ณ​ อยุธยา​ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะบีบรัดของหัวใจ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิริอายุได้ 84 ปี

นางหรรษา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2478 เป็นบุตรีของนายประมวล และนางมาลัย วีระไวทยะ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนผดุงดรุณี, ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา​ และระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ เริ่มรับราชการที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสอบชิงทุนการศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท​ ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน​ สเตท สหรัฐอเมริกา​ โดยได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาสายงานของตนเอง​ มีผลงานในการวิจัยคัดสรรพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เพื่อให้เกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดีสำหรับเพาะปลูก​ ระหว่างรับราชการได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการพิเศษต่าง​ ๆ อาทิ การวิจัยคัดสรรพันธุ์พืช​ จัดหาพันธุ์พืช และสมุนไพร ในการเปิดดำเนินการของสวนหลวง ร.9 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ฯ​ ทั้งยังเคยทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบเงิน และหาบทอง ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเกษียณอายุในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพฤกษศาสตร์ และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ นางหรรษา เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี​ อุทิศตนช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน ทั้งยังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากจนอย่างสม่ำเสมอ​ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ​พลโท หม่อมราชวงศ์ มาลานุวัต จักรพันธุ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด