สนามข่าว 7 สี

สถ.ร่วมมือกับ กสศ.ขยายพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน

เตรียมให้ความช่วยเหลือเด็กในสังกัด อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กลับสู่โรงเรียนอีกครั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมจัดประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเด็กยากจนทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อปี 2562 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 123 โรงเรียน จาก 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กาญจนบุรี, ขอนแก่น, เชียงราย, เชียงใหม่, นนทบุรี, ภูเก็ต, ยะลา, ร้อยเอ็ด, สระแก้ว และสุราษฎร์ธานี และในปีนี้ 2563 ได้ขยายพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ความครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้นักเรียนได้กลับมาเรียนอีกครั้ง และเป็นการป้องก้นไม่ให้นักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนจะต้องนำรายชื่อเข้าสู่ก่อนวันที่ 7 สิงหาคมนี้