เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 กรกฎาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 กรกฎาคม 2563

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในระยะนี้...