ห้องข่าววาไรตี้

เรื่อง Hot Social Hit : สุนัขหลงทาง จำบ้านไม่ได้ แต่จำคลินิกประจำได้

ความแสนรู้ของสุนัข มันหลงทาง กลับบ้านไม่ถูก จำทางไม่ได้ มีแต่ที่นี่แหละที่มันจำได้….

ขอบคุณภาพ Facebook : พุทธรักษา รักษาสัตว์ ตลาดสดนิคมบางปู