เช้าข่าว 7 สี

ศบค.คุมเข้ม ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เยือนไทย

โดยเครื่องบินโดยสารของ กองทัพบกสหรัฐฯ ลงจอดที่ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง มีพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกไทย ไปรอต้อนรับ ท่ามกลางกระแสต่อต้านการเดินทางมาครั้งนี้ ศบค. ยืนยันมาตลอดว่า แม้ทุกคนในคณะที่เดินทางมาจะไม่ต้องกักตัว 14 วันตามมาตรฐานสากล แต่ก็มีการตรวจคัดกรองโรคอย่างละเอียด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

โดยมีเงื่อนไขการเดินทางเข้ามาไทยคณะที่มาต้องมาเป็นคณะเล็ก ไม่เกิน 10 คนใช้เวลาอยู่ในไทยเพียง 2 วันมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาโดยมีใบรับรองแพทย์ ผ่านการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 มาแล้ว ในระยะไม่เกิน 72 ชั่วโมงมีผู้ช่วยทูตทหารทั้งไทยและสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทีมแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ติดตามตลอดเวลาที่อยู่ในไทย ต้องมีกำหนดการเดินทางที่ชัดเจน และต้องใช้ยานพาหนะที่กองทัพบกไทยเตรียมไว้ให้เท่านั้น

และทันทีที่ทุกคนมาถึงไทย ต้องผ่านการคัดกรองทางเดินหายใจ วัดไข้ ผ่านเครื่อง THERMOSCAN ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด SWAB TEST ของกระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แพทย์ทหาร ซึ่งจะทำการตรวจร่วมกัน ขณะเดียวกันยังได้ทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระด้วยการฉีดพ่นสารเคมี ฆ่าเชื้อยานพาหนะ จะแยกคันระหว่าง เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ของไทย โดยจะมีกระจกกั้นระหว่างผู้โดยสาร กับ พลขับ ซึ่งจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสาร ที่สำคัญทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตรงดการทักทายด้วยการสัมผัสมือไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน

และนี่ถือว่า เป็นแขกต่างประเทศคณะแรกที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ หลังโควิด-19 ระบาดโดยวัตถุประสงค์ของการเยือน เพื่อร่วมลงนามในเอกสารแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพบกและกองทัพสหรัฐฯ เป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการลงนามระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทย-สหรัฐฯ ปี 2563 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ