7HD ร้อนออนไลน์

WHO ชี้มีความเป็นไปได้ ที่เชื้อโควิดจะแพร่กระจายทางอากาศ

จากกรณีที่นักวิทยาศาสตร์กว่า 200 คน จาก32 ประเทศ ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก ส่งถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีหลักฐานว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็น airborne (แอร์บอร์น) ที่สามารถติดต่อกันได้ทางการหายใจ สูดละอองฝอยที่มีเชื้อปะปนอยู่เข้าไปนั้น

ล่าสุด เมื่อวานนี้ (9 ก.ค.63) องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่าได้รับการการประเมินเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ปิด อย่างร้านอาหาร การฝึกร้องเพลงประสานเสียง หรือในฟิตเนส โดยแนะว่ามีความเป็นไปได้ที่เชื้อจะแพร่กระจายไปในอากาศ

องค์การอนามัยโลก ยังระบุว่าการแพร่กระจายของเชื้อในอากาศเกิดขึ้นในสถานที่ปิด อาทิ ในสถานที่มีผู้คนจำนวนมาก และจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้นในระยะเวลาหนึ่ง โดยสถานที่นั้นไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ซึ่งมีควมเป็นไปได้ที่ทำให้ผู้คนติดเชื้อได้ รวมทั้ง การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโควิด-19 อยู่ หรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนในสภาพแวดล้อมปิด ยังคงเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อเช่นเดิม

โดยก่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลกไม่ได้ให้ความสำคัญหรือจะกล่าวถึงมากนัก ในกรณีที่ว่าบุคคลสามารถเป็นพาหะของการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องตระหนักให้มากขึ้น พร้อมย้ำว่ากรณีเช่นนี้พบไม่ได้บ่อยนัก เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงเกิดจากละอองฝอยจากการไอและจามของผู้ป่วย