เกาะกระแสออนไลน์

เงินอุดหนุนบุตร เข้าแล้ววันนี้ 10 ก.ค. 2563 เช็กวิธีตรวจสอบสิทธิได้เลย

เตรียมรับเงินเลยวันนี้ 10 ก.ค.2563 เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม  พร้อม เช็กวิธีตรวจสอบสิทธิได้ดังนี้

โดยเมื่อวานนี้ ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์แจ้งข่าวสำหรับประชาชนว่าในวันศุกร์นี้ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จะมีการโอนเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม เป็นจำนวนเงิน 600 บาท


ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถตรวจได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th  โดยผู้ปกครองต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.รหัสยืนยันรูปภาพ
4.จากนั้นกดค้นหา


ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนได้แก่

- เด็กที่รับสิทธิรายเดือนในปีงบประมาณ 2559 - 2561 ได้รับเงินต่อเนื่อง จนมีอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน ต้องมาลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะได้รับสิทธินับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนมีอายุครบ 6 ปี
- เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และได้มายื่น ขอรับสิทธิภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสิทธิได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนมีอายุ ครบ 6 ปี
- แต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในกําหนด ให้ได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี
- เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ ยื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์