7HD ร้อนออนไลน์

ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ ไทยเป็นศูนย์ต่อเนื่อง 46 วัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)  รายงานสถานการณ์ประจำวัน ( 10 ก.ค.63) โดยวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มียอดผู้ป่วยสะสม 3,202 คน ยอดผู้รักษาหายสะสม 3,087 คน และยังมีผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 57 คน สำหรับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 58 คน

ขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศ ยังคงไม่พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่อง 46 วัน และไทยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในลำดับที่ 99 ของโลก