ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวสระบุรีร้องตรวจสอบถนน คสล.ชำรุด ทนทุกข์สาหัส ตอนที่ 3

ความสำเร็จเบื้องต้นนี้เกิดขึ้น หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้ว ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนตรวจสอบถนน คสล. สายธารเกษม-พุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเชื่อมตำบลธารเกษมกับตำบลพุคำจาน ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร 2 ช่องจราจร หนา 15 เซนติเมตร รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 12 ตัน แต่ชำรุดพังเสียหายแตกร้าวช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงมีวัชพืชขึ้น

ปัญหานี้ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก และบางรายเกิดอุบัติเหตุช่วงสัญจรไปมา ร้องเรียนไปหน่วยงานต่างๆ ไม่เป็นผล ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งที่ถนน คสล.สายนี้ชำรุดพังเสียหายมาก จึงเกิดคำถามเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนมีคุณภาพหรือไม่

ขณะที่นายอำเภอพระพุทธบาทชี้แจงถนนสายนี้ก่อสร้างในเขตนิคมสร้างตนเอง การซ่อมแซมถนนจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต้องมีงบประมาณด้วยเนื่องจากถนนสายนี้แบ่งเป็น 3 ช่วงมี 3 หน่วยงานรับผิดชอบ ช่วงต้นทางกว่า 1 กิโลเมตรเทศบาลเมืองพระพุทธบาทรับผิดชอบ ช่วงกลาง 125 เมตรอำเภอพระพุทธบาทรับผิดชอบ ซ่อมแซมแล้วช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วได้รับงบสนับสนุนเกือบ 500,000 บาทจากจังหวัดสระบุรี และถนนช่วงท้ายเทศบาลตำบลธารเกษมรับผิดชอบ ทำให้การซ่อมแซมมีลักษณะต่างคนต่างทำ จุดเชื่อมต่อถนนจึงไม่มีคุณภาพเป็นเนื้อเดียวกัน

สอดรับกับตัวแทน 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบรับจะเร่งซ่อมแซมถนน ยืนยันมีงบประมาณพร้อมแล้ว

และเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับคำยืนยันจากทั้ง 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งสายไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนปีนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7