เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างหยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค.นี้

แฟนเพจเฟซบุ๊กกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โพสต์ภาพประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ประกาศวันหยุดตามประเพณีตามวันหยุดราชการ โดยระบุว่า หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ให้เลื่อนวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 จากวันที่ 13 –15 เมษายนออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไป ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด

ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ และยังไม่ได้กำหนดวันหยุดใหม่ ให้กำหนดวันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ตามประเพณี

และหากคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก 2 วัน เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ก็ขอความร่วมมือจากนายจ้าง และสถานประกอบกิจการ ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดงานด้วย


ขอบคุณ Facebook : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน