รอบรั้วเอเชีย

สิงคโปร์จัดการเลือกตั้งทั่วไป ท่ามกลางการป้องกันโรคโควิด-19

ประชาชนชาวสิงคโปร์ ที่มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า 2.6 ล้านคน เดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 93 คน สำหรับรัฐสภาชุดที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรก ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย และการสวมถุงมือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ขณะเข้าคูหาลงคะแนนเสียง ขณะเดียวกัน ทางการสิงคโปร์ ได้เพิ่มคูหาเลือกตั้งจาก 880 แห่งเป็น 1,100 แห่งทั่วประเทศ เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงต่อการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยถือเป็นประเทศแรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะเดียวกัน นายลี เซียน ลุง นายรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้เดินทางไปลงคะแนนเสียงเช่นกัน ท่ามกลางมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นักวิเคราะห์เชื่อว่า พรรคกิจประชาชน (People’s Action Party-PAP) ซึ่งผูกขาดอำนาจบริหารมาตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับเอกราช จะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้ นายลี เซียนลุง ได้กลับมาเป็นพรรครัฐบาลบริหารประเทศต่อไปอีกหนึ่งสมัย