ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

ฯพณฯ นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี กรุงลิลองเว

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐมาลาวี

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลาวี จะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด