สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ขายของออนไลน์เตรียมตัวปีหน้ารีดภาษี e-Service

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กลุ่มธุรกิจพลังงาน ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่าร่าง พ.ร.บ.ภาษีแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างชาติ หรือ พ.ร.บ.ภาษี e-Service ที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติผ่านร่างไปแล้ว เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คาดว่า หากผ่านขั้นตอนต่างๆ จะสามารถเริ่มจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ต้นปีหน้า โดยจะเรียกเก็บภาษีจากผู้ให้บริการต่างประเทศ ทั้งแพลตฟอร์มดูหนัง, เล่นเกม, สื่อโฆษณา, ซื้อขายสินค้า ไปจนถึงบริการ E-Commerce เช่น Facebook, YouTube,  Google และ Line ที่ให้บริการในประเทศไทย ที่มีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยไม่มีภาษีซื้อ เช่น ถ้าให้บริการ 100 บาท จะต้องนำส่งทันที 7 บาท หรือ 7% ของค่าบริการ แต่ทั้งนี้ไม่ได้เข้าไปควบคุมด้านราคา ผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนเรียกเก็บอัตราการให้บริการเพิ่มได้ ซึ่งย้ำว่า ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการด้วย เช่น ค่าบริการ 100 บาท ที่ผู้ใช้บริการต้องจ่าย อาจจะรวมภาษี 7% ในนั้นแล้ว หรืออาจจะเก็บนอกจากนั้นก็ได้ ก็ไม่ได้มีการกำหนดใดๆ

สำหรับการจัดเก็บภาษี e-Service ในปีแรก ตั้งเป้าไว้ที่ราว 3,000 ล้านบาท โดยประเมินจากฐานจากปี 2562  แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ออนไลน์ของคนไทยเพิ่มมากขึ้น จึงคาดว่าน่าจะจัดเก็บภาษีส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะเกิดความเป็นธรรมสำหรับผู้ให้บริการในประเทศที่เสียภาษี 7% เพราะในแต่ละปีผู้ให้บริการต่างประเทศได้มีรายรับปีละ 40,000 กว่าล้านบาท