สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : การส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

ทีมสนามข่าว เดินเท้า ขึ้น-ลงภูเขา ที่มีความสูงชันสลับไปมา รวมระยะทางไป-กลับ กว่า 10 กิโลเมตร เพื่อสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของทหาร ที่อยู่ที่ฐานตามแนวชายแดนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณผู้ชม รู้หรือไม่ว่า การส่งกำลังบำรุงให้พวกเขา ที่ทำหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติ ต้องอาศัย “ล่อ” ในการลำเลียง ซึ่งการส่งกำลังบำรุงให้ 1 ฐานปฏิบัติการ จะใช้เวลา 1 วัน และจะส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีการส่งกำลังบำรุงไปยังฐานต่างๆ ตามแนวชายแดน โดยเฮลิคอปเตอร์ด้วย ซึ่งจะลำเลียง ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม และอาหารสัตว์ แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศในฤดูฝน อีกทั้งภูมิประเทศในภาคเหนือ ที่เป็นภูเขาสูงชัน ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

การได้ติดตามภารกิจส่งกำลังบำรุงของทหารในครั้งนี้ ทำให้ทีมสนามข่าว เข้าใจความหมายของคำว่า “เสียสละ” มากขึ้นจริงๆ