ข่าวภาคค่ำ

สพฐ.ประเมิน 90 วัน ปรับการสอนวิถีใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เตรียมคลายล็อก โรงเรียนในพื้นที่ปลอดเชื้อโควิด-19 มาเป็นเวลา 90 วัน จะให้เปิดการเรียน การสอนได้ตามปกติ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาหลังเปิดภาคเรียนแบบ New Normal มาแล้วประมาณ 1 สัปดาห์

พบว่าทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้เป็นที่น่าพอใจ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วนการจัดสลับวันเรียน เพื่อลดความแออัด ยังเดินหน้าต่อไปได้ และสำหรับบางโรงเรียนทีนักเรียนบางคนติดปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต ทางโรงเรียนได้ซื้อซิมการ์ดให้ฟรี เพื่อเรียนออนไลน์อยู่บ้าน

เช่นเดียวกับที่ โรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปิดเรียนครบทุกชั้นตามปกติ ทาง สพฐ. ได้ร่วมกับแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักการ Social Distancing คู่ขนานไปกับการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ และฝึกฝนจนเป็นนิสัย ทั้งการเว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรม และสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนกว่า 23,000 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่  มีอยู่ 5,314 โรงเรียน ทางเลขา กพฐ. บอกว่า โรงเรียนใดในพื้นที่ปลอดเชื้อโควิด-19 มาเป็นเวลา 90 วัน จะให้ผู้บริหารโรงเรียน พิจารณาคลายล็อกได้ในบางมาตรการ หรือเปิดการเรียน การสอนได้ตามปกติ