ข่าวภาคค่ำ

มบ.เปิดโครงการบัณฑิตอาสา ช่วยบัณฑิตว่างงานจากพิษโควิด-19

เด็กจบใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ของโรคโควิด-19 หากยังว่างงาน ขณะนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะ ฝึกวิชาชีพ ช่วยบัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำ

มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. และกรมการพัฒนาชุมชน เปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่ที่ยังว่างงาน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้เข้ามาเสริมทักษะ ฝึกวิชาชีพ เพื่อทำงานในท้องถิ่นของตนเอง

เพราะจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้การจ้างงานลดลง คนตกงานเยอะขึ้น เนื่องจากสถานประกอบการณ์แบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ซึ่ง "โครงการบัณฑิตอาสา" จะช่วยให้เด็กจบใหม่ได้มีงานทำ และทำงานใกล้บ้าน โดยศึกษาการทำงานกับผู้ที่มีประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับรูปแบบงาน จะเป็นการลงพื้นที่ไปตามชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายประชาชน ช่วยกันสำรวจผลกระทบจากการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาชุมชน ยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง