ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : แรงงานปรับตัว สู้โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน เสี่ยงเลิกจ้าง แต่หากลูกจ้างมีพัฒนาการฝีมือแรงงาน ก็อาจจะอยู่รอดในวิกฤตินี้

ผลพวงจากพิษ โควิด-19 กระทบหลายกิจการร้านค้าแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ต้องปิดกิจการ เดือดร้อนลูกจ้างต้องตกงานไปตาม ๆ กัน ล่าสุดเดือนมิถุนายน มีผู้ประกันตนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา จากการว่างงาน 140,000 คน

แม้ว่าการคลายล็อกจะเดินทางมาถึงเฟส 5 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการจ้างงานจะกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติ หากสถานการณ์โลกยังไม่ดีขึ้น นายจ้างคงต้องขอลดเงินเดือนลูกจ้างลงอีก เพื่อประคองกิจการให้อยู่รอด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แนะให้คนว่างงาน เสริมทักษะ หาความรู้ เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ระบุ 5 อุตสาหกรรมทำรายได้ ประกอบด้วย โปรแกรมมิง, เทคโนโลยีหุ่นยนต์, เมคคาทรอนิกส์, การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีป้องกันความปลอดภัย จะช่วยฝ่าวิกฤติการจ้างงานในยุคที่งานหายาก

นับเป็นโอกาสให้คนจบใหม่ ผู้ที่ว่างงาน ได้นำความรู้เดิม มาต่อยอดกับความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เชี่ยวชาญตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมก้าวผ่านสถานการณ์ว่างงาน จากพิษโควิด-19

นับถอยหลัง การจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนที่ว่างงาน 3 เดือน ใกล้หมดเวลา จากนี้แรงงานที่ยังว่างงาน หรือ อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์เลิกจ้าง คงต้องฝึกฝนเสริมทักษะกันต่อไป