ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 11 ก.ค.63

ไทยตอนบน ฝนตกน้อย เกษตรกรหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังอ่อน จึงทำให้ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางมีฝนน้อย ต่างจากภาคใต้บ้านเรา รวมถึงภาคตะวันออกด้วย ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคุณภาพอากาศ ที่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เลย และชุมพร มีอากาศดี เป็นสีเขียว ส่วนกรุงเทพมหานครและปทุมธานี วันนี้อากาศดีเหมือนกัน แต่คาดว่าพรุ่งนี้ จะลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง เป็นสีเหลือง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีฝน 20% ของพื้นที่ ส่วนมากตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคอีสาน ฝนตก 20% ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง มีฝน 20% ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกแถวราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครปฐม และสมุทรสงคราม

ภาคตะวันออก ฝนตก 40% ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ที่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลบริเวณที่มีฝน คลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย บริเวณที่มีฝน คลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝนตก 30% ของพื้นที่

ขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง จ.บุรีรัมย์
ที่อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านหลายครัวเรือน ต้องลงทุนควักเงินส่วนตัว จ้างช่างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หลังจากฝนตกในพื้นที่น้อยมาก อากาศแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร

แล้งจัด แม่น้ำสายหลักแห้งขอด จ.นครสวรรค์
บริเวณจุดบรรจบน้ำปิงและน้ำน่าน ที่ไหลรวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดนครสวรรค์ ก็ไม่ต่างกัน ตอนนี้ลำน้ำแห้งขอด จนเห็นสันดอนดินทราย โผล่กลางลำน้ำ ชาวบ้านที่อาศัยตามริมแม่น้ำ ต่างเดือดร้อน ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค และใช้ทำการเกษตรกร วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ