ข่าวภาคค่ำ

แนะรัฐชิงส่วนแบ่งการตลาดช่วงวิกฤตหมูราคาพุ่ง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนะรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการจำกัดปริมาณส่งออกหมูไปต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตกร หลังราคาหมูในหลายประเทศปรับสูงขึ้นมาก

หลังประเทศไทยมีการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดในเอเชีย และยังสามารถคงสถานะการเป็นประเทศที่ปลอดจาก โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร หรือ โรค ASF ได้ กระทั่งทำให้เนื้อหมูจากไทยเป็นที่ต้องการของทุกประเทศนัั้น

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลยังใช้มาตรการจำกัดการส่งออกหมู เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ ก็ควรพิจารณาด้วยว่า ส่วนที่เหลือจากการบริโภค จะสามารถเพิ่มสัดส่วนการส่งออกได้หรือไม่ เพื่อขยายตลาด และสร้างเม็ดเงินจากการส่งออกเนื้อหมูไทยซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด แต่กลับถูกจำกัดปริมาณส่งออก

ขณะที่ นายวิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เห็นว่า รัฐบาลควรให้โอกาสผู้เลี้ยงหมูได้รับประโยชน์จากราคาหมูที่ปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะหมูจากตลาดจีน และเวียดนาม โดยตลาดโลกยังมีความต้องการนำเข้าหมูเป็นจำนวนมาก การทบทวนปริมาณส่งออก น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้เกษตรกรมีสภาพคล่องดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง