รอบรั้วรอบโลก

ทางการรัฐเซาเปาลู เร่งตรวจหาเชื้อให้ชนเผ่าพื้นเมือง

ทางการรัฐเซาเปาลู ของบราซิล เร่งลงพื้นที่ตรวจโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองกว่า 6,000 คนทั่วรัฐ ภายหลังจากประธานาธิบดี ฌาอีร์ โบลโซนารู ของบราซิล ประกาศยับยั้งกฎหมายบางส่วนที่คุ้มครองชนเผ่าเหล่านี้จากโรคโควิด-19 โดยทางการรัฐเซาเปาลู ระบุว่า ไม่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากพลเมืองของรัฐได้ทั้งหมด จึงเลือกที่จะตรวจให้กับกลุ่มคนที่อ่อนแอมากที่สุด ซึ่งก็คือ ชนเผ่าพื้นเมือง นอกจากนี้ ทางศาลฎีกายังสั่งให้รัฐบาลกลางต้องรายงานแผนการควบคุมโรคในหมู่ชนเผ่าพื้นเมืองภายใน 30 วันอีกด้วย