ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เปิดโครงการ "เยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Next Gen New World" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Next Gen New World" ซึ่งมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน และหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวาง โดยการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนให้ปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยเฉพาะในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ รวมทั้ง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เข้าร่วมจำนวน 100 คน จาก 10 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านทับลาน, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์, โรงเรียนบ้าน กม.80, โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น และโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี
    
จากนั้น ประธานองคมนตรี นำเยาวชนจิตอาสาฯ เดินทางไปยังพื้นที่ป่าเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อปลูกต้นไม้และทำโป่งเทียม สำหรับเป็นแหล่งอาหารให้แก่ช้างป่า ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อันดับที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อปี 2548 ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติปางสีดา, อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ภายใต้ชื่อ "ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด