สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.สรุปผลตรวจอาคารกรมประชาสัมพันธ์ส่ง ป.ป.ช.ขยายผล

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมของกรมประชาสัมพันธ์