สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : เร่งสูบน้ำช่วยชาวนา หลังฝนทิ้งช่วงกว่า 2 เดือน จ.สุพรรณบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งสูบน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงท่าจีน ช่วยเหลือชาวนาหลังฝนทิ้งช่วง 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรแก้วิกฤตโควิด-19 พื้นที่ภาคกลาง ยืนยัน รัฐบาลห่วงเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

จึงมีนโยบายเร่งด่วน โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร

ส่วนปัญหาขาดแคลนน้ำของพี่น้องเกษตกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และใกล้เคียง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงมากว่า 2 เดือน ทางกรมชลประทาน ระบุ จะระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาในแม่น้ำท่าจีน เพื่อให้ชาวนาสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนไปหล่อเลี้ยงนาที่ทำแล้วส่วนหนึ่ง พร้อมกันนี้ ให้กรมบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาเจาะบาดาลเพื่อช่วยเหลือ