เช้าข่าว 7 สี

เผยข้อมูลประเมินภาวะตกงานซึมยาวไปอีก 2 ปี ผลกระทบจากโควิด-19

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ หดตัว 8.1% และจะทำให้จำนวนผู้ว่างงานทั้งระบบ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.78-3.26 ล้านคน จากปกติจำนวนผู้ว่างงานเฉลี่ยจะอยู่ราว 3.61 แสนคน โดยตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบัน แรงงานไทยมีชั่วโมงการทำงานลดลงไปมาก หรือจำนวนผู้ที่ทำงานต่ำกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้มีรายได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งไทยต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือพ้นปี 2565 ไปแล้วสถานการณ์การจ้างงานของไทยจึงจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า มีความกังวลหลังสถานการณ์การเมืองเริ่มมีความไม่แน่นอน และอาจทำให้ข้าราชการเกียร์ว่าง หรือเกิดความล่าช้าในการบริหารงาน พร้อมเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายของเอสเอ็มอี รวมถึงแนวทางที่ผู้ประกอบการ เสนอให้ลดการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างลงจาก 4% เหลือ 1% ไปก่อนหน้านี้