7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านนาจอมเทียนค้าน สร้างสำนักงานที่ดินแห่งใหม่ บนที่สาธารณะผืนสุดท้าย

ชาวบ้านนาจอมเทียน คัดค้านการก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบแห่งใหม่ บนที่ดินสาธารณประโยชน์ผืนสุดท้ายของพวกเขา

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ชี้แจงในการประชุมเพื่อให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านตำบลนาจอมเทียน 150 คน ที่อาคารพระนางจอมเทียน สวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ มีความประสงค์จะขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณปากคลองนาจอมเทียน หมู่ 1 เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินขนาด 3 ชั้น งบประมาณ 37 ล้านบาท บนพื้นที่ 5 ไร่ 43 งาน เนื่องจากที่ตั้งในปัจจุบันคับแคบ ประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก

โดยตัวแทนชาวบ้านแสดงความคิดเห็นว่า ชาวบ้านทุกคนในเขตนาจอมเทียนต้องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว และอยากจะคงไว้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย ซึ่งที่ดินบริเวณปากคลองนาจอมเทียนถือเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ผืนสุดท้ายของชาวบ้านที่นี่ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะสร้างอาคารสำนักงาน เพราะทางเข้าออกคับแคบ ผู้มาใช้บริการก็จะไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และยังเป็นสถานที่จอดเรือของชาวประมงพื้นบ้าน ชาวบ้านนาจอมเทียนหมู่ 1 จึงไม่อนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว และต้องการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ พิจารณาพื้นที่แห่งใหม่ทดแทน