7 สีช่วยชาวบ้าน

คลองส่งน้ำใช้ประโยชน์ไม่ได้ ถูกทิ้งร้างกว่า 5 ปี ซ้ำถนนเลียบคลองแตกร้าว

ชาวบ้านตำบลเดิด เมืองยโสธร ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำไม่ได้ หลังถูกทิ้งร้างมานานกว่า 5 ปี แถมถนนเลียบคลองยังแตกร้าวยาวกว่า 1 กิโลเมตร

โดย นายธนโชติ ผาหวาด ชาวบ้านบ้านแสนพันธ์ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร บอกว่า คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 500 เมตร อยู่ในระดับต่ำกว่าที่นาของชาวบ้าน ที่สำคัญคือไม่มีสถานีสูบน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำจากลำน้ำยัง ที่อยู่ห่างออกไปเพียง 50 เมตร เพื่อส่งต่อไปตามคลองส่งน้ำ ทำให้ทุกวันนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำได้ ยิ่งปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ชาวบ้านต้องการใช้น้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะยืนต้นตาย จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยสร้างสถานีสูบน้ำ หรือจัดหาเครื่องสูบน้ำให้ชาวบ้านด้วย นอกจากนี้ ถนนคอนกรีตเลียบคลองส่งน้ำเกิดรอยแตกร้าวยาวกว่า 1 กิโลเมตร คาดว่ามาจากระดับในคลองที่ลดลง ก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไข

ด้าน นายไพบูลย์ สมประสงค์ ปลัดเทศบาลตำบลเดิด เปิดเผยว่า คลองส่งน้ำแห่งนี้ สร้างเมื่อปี 2527 ต่อมาปี 2557 เทศบาลตำบลเดิดได้รับโอนมาดูแล จึงได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม และขุดคลองดินต่อจากคลองส่งน้ำเดิมอีก 1,000 เมตร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน และเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่องให้กับบ้านแสนพันธ์ แต่ไม่ทราบว่าเครื่องสูบน้ำยังใช้งานได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านจะใช้น้ำจากคลองส่งน้ำเพียงบางช่วง ซึ่งตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อหาทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไปแล้ว