เกาะกระแสออนไลน์

สภากาชาดไทยเผยเลือดสำรองไม่พอจ่าย เหลือแค่ 50 % วอนคนไทยช่วยกันบริจาคด่วน!

ด่วน สภากาชาดไทยชวนคนไทยร่วมบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป หลังเลือดสำรองไม่พอจ่าย เหลือแค่ 50 %

โดยเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เผยโพสต์เชิญชวนประชาชนชาวไทยอย่างด่วนบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป หลังเลือดสำรองไม่พอจ่าย เหลือแค่ 50 % เท่านั้น เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ซึ่งสำหรับผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2563 รับเสื้อยืด“Every Blood Donor is a Hero” เป็นที่ระลึก ณ
-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
-ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค)
-สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่
1. โรงพยาบาลตำรวจ
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
3. โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
5. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย