ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : พบข้าราชการป่าไม้เอี่ยวขบวนการมอดไม้ชายแดนใต้

เป็นปฏิบัติการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าในเขตป่าไม้ถาวร บนภูเขาเมาะแต ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ของสำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะทำงานพิเศษ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่เดินเท้าลาดตรวะเวณ ไปบริเวณที่คนร้าย ลักลอบตัดต้นตะเคียนทองอายุกว่า 400 ปี ขนาด 8 คนโอบ โดยคณะพบร่องรอยรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ไถเปิดถนนใหม่เพื่อใช้ชักลากไม้

ข้อมูลจากสำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่าผู้ ลักลอบตัดไม้ เป็นกลุ่มขบวนการใหญ่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการมอดไม้ ที่มีข้าราชการตำรวจป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยขบวนการนี้ มีความพยายามจะเคลื่อนย้ายไม้ตะเคียนล็อตใหญ่ และไม้ชนิดอื่นๆ ออกจากป่า นำไปส่งให้นายทุนในภาคกลาง  เจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าไปตรวจสอบ พร้อมกับวางมาตรการทั้งการลาดตระเวน และเร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน และผู้นำชุมชน

ขณะที่พื้นที่ป่าในจังหวัดนราธิวาสพบการบุกรุกไปแล้วกว่า 400 ไร่ ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจน ในกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน ของหน่วยงานภาครัฐเอง ซึ่งจะให้ตรวจสอบเอกสารถือครองจากทุกหน่วยงานอีกครั้งเพื่อกำหนดเขตถือครองให้ชัดเจน ป้องกันปัญหาทับซ้อนและอ้างสิทธิ์ เพื่อไม่ให้ลักลอบตัดไม้ในระยะยาว

แม่ทัพภาค 4 ยังได้ออกมาตรการเข้มงวด หากมีการทำไม้ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ จะต้องแจ้งฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามกฎหมายป่าไม้ด้วย หากจะเคลื่อนย้ายไม้ จะต้องขออนุญาตหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งจะเรียกผู้นำชุมชน มาเป็นพยานสอบสวน ถ้าพบมีเหตุไม่เหมาะสม จะส่งให้ฝ่ายปกครอง ดำเนินการทันที