ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เจาะช่องทางธรรมชาติ จุดอ่อนชายแดนไทย-ลาว

หลังจากต้นเดือนเมษายน ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปิดชั่วคราว เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระบาด ทำให้แรงงานชาวลาวบางส่วนตกค้าง ก่อนที่ทั้งหมดจะหายไปในเช้าวันรุ่งขึ้น และพบว่า ช่องทางธรรมชาติ ไม่ไกลจากด่านพรมแดนช่องเม็ก ถูกใช้เป็นเส้นทางข้ามแดนผิดกฎหมาย เพื่อกลับบ้านเกิด ทำให้ขณะนี้ช่องทางธรรมชาติจุดนี้ถูกจับตาอาจถูกใช้เป็นช่องทางที่แรงงานชาวลาวจะใช้ข้ามแดนผิดกฎหมาย กลับมาทำงานในประเทศไทย

สภาพพื้นที่ฝั่งไทยเป็นทุ่งนา และป่าโปร่ง เมื่อเดินลัดเลาะเข้าป่าก็จะเป็นสันดอน จากนั้น ฝั่ง สปป.ลาว ก็เป็นทุ่งนา ชาวบ้านที่ทำนาจุดนี้ บอกว่าแม้ทางการไทยคลายล็อกให้กิจการต่างๆ เปิดทำการ แต่ยังไม่เห็นชาวลาวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านช่องทางนี้ และมีเพียงชาวลาวบางคนที่ข้ามไปมา เพื่อเก็บเห็ดและหาของป่าเท่านั้น

แต่ชาวบ้านอีกคน บอกว่า ก่อนหน้านี้มีขบวนการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ ใช้ช่องทางนี้ ขนแรงงานชาวลาวมากับรถสองแถว ก่อนส่งห่างจากช่องทางธรรมชาติประมาณ 500 เมตร แล้วปล่อยให้เดินไปเอง ส่วนจุดอื่นๆ จะมีทหารพรานประจำการ และบางครั้งชาวลาวประมาณ 4-5 คน ก็ข้ามแดนมาโดยผิดกฎหมาย เพื่อไปทำงาน ซึ่งหากข้ามแดนโดยไม่ผ่านคัดกรอง ก็กังวลไม่น้อยว่าจะมีโรคโควิด-19 ระบาดอีกก็ได้

สาเหตุที่ช่องทางธรรมชาติไทย-ลาว บ้านทุ่งหนองบัว ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ยังไม่กั้นรั้วลวดหนาม เนื่องจากยังมีข้อพิพาท และยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจน