7HD ร้อนออนไลน์

ประสานงานล่าช้า ยันนักธุรกิจปากีสถานเข้าไทยเอกสารครบ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) กล่าวถึงกรณีนักธุรกิจชาวปากีสถาน เอกสารไม่ครบแต่บินมาลงในประเทศไทยว่า ศบค.ชุดเล็กตรวจสอบพบว่า นักธุรกิจจากปากีสถานทั้งหมด 27 คน มีเอกสารครบถ้วน และมีเอกสารที่ประสานกันภายในของหน่วยงานไทยเพื่อให้ปรากฏชื่อ ยืนยันว่าทั้ง 27 คน มีเอกสารครบ แต่เอกสารที่ประสานส่งต่อในประเทศไทยปรากฎชื่อเพียง 19 คน ขาดหายไป  8 คน ซึ่งปัญหาเกิดจากการประสานงานล่าช้าในการนำส่งเอกสาร เรื่องของการเดินทางจึงไม่ใช่การลักลอบเข้าประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปปรับปรุงแล้ว จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจ เพราะก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง ต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อนขึ้นเครื่อง

ส่วนการหลบหนีเข้าเมืองตามพรมแดนธรรมชาติของประเทศนั้น ศบค.ได้หารือกันอย่างต่อเนื่อง กรณีตรวจสอบพบจะผลักดันออกนอกประเทศ ส่วนตัวเลขการหลบหนีเข้าเมือง 3,000-4,000 คน เป็นตัวเลขสะสม ขณะนี้ผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองเหลืออยู่ในพื้นที่จริงจำนวนไม่มาก และในบางรายที่ต้องกักขังไว้เป็นเวลานาน กรมควบคุมโรคได้เข้าตรวจหาเชื้อเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นจุดแพร่เชื้อ

สำหรับสถานศึกษาเข้าสู่การเปิดภาคเรียนในสัปดาห์ที่ 2 โดยไม่พบการติดเชื้อรายใหม่ทั้งในประเทศและในสถานศึกษา ทำให้ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทั้ง 35,155 แห่ง เปิดเรียน 100% โดยบางแห่งจัดการเรียนแบบสลับวันเรียน