ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เวลา 08.58 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป จากนั้น ทรงถวายสังฆทาน และทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ หรือพระอาจารย์อารยวังโส และพระสงฆ์อีก 9 รูป แล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ที่อุปสมบทถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน 11 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

เวลา 09.28 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงรอรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการทรงบำเพ็ญพระกุศล โดยทรงปล่อยโค 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวาย เพื่อนำไปมอบแก่ นางประไพ แก้วดี เกษตรกรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ในการเกษตร ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 69 ตัว กับทรงปล่อยพันธุ์ปลา 9 ชนิด ที่กรมประมงถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลากระแห, ปลาสร้อยขาว, ปลาแก้มช้ำ, ปลายี่สกไทย, ปลาโพง, ปลาชะโอน, และปลาบึก รวม 390,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศ ให้อุดมสมบูรณ์

เวลา 10.17 น. เสด็จออก ณ วังเทเวศร์ ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2563 รวมถึงแจกันดอกไม้ของพระบรมวงศานุวงศ์

ต่อจากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด ทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข โดยทรงรับโครงการต่าง ๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทรงมีบทบาทและทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และดำเนินการด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทำให้ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

เวลา 14.21 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 อาทิ คณะองคมนตรี และภริยา, กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์, โรงเรียนราชินี, มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, สมาคมแม่บ้านทหารบก, สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, สมาคมแม่บ้านตำรวจ, โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุ, สภาการพยาบาล, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา และกระทรวงยุติธรรม

อนึ่ง ที่วังเทเวศร์ มีผู้แทนหน่วยงานและประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ อาทิ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน, มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์, รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย, ผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย, โรงเรียนราชินีบน, โรงเรียนราชวินิต, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย, มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร, กรมการพัฒนาชุมชน, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่ข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด