เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 กรกฎาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 กรกฎาคม 2563

ทั่วทุกภูมิภาคของไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคอีสาน ต่อเนื่องถึงภาคใต้