ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : รมช.เกษตรฯ เร่งสางปัญหาสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร

เป็นภาพขณะตัวแทนสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่ 30 มิถุนายน

ศูนย์รวมนมสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมดิบและรับจ้างขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ หรือที่เรียกว่าสายขนส่งนมโรงเรียน ปัจจุบันปริมาณน้ำนมดิบที่ส่งให้ศูนย์รวมน้ำนม ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตัวแทนสมาชิกตั้งข้อสังเกต หากบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง สหกรณ์จะได้รับการพัฒนามากกว่านี้

การลงพื้นที่ของคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ในเดือนกันยายน ยังได้พบกับสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ระบุรับทราบปัญหาแต่เบื้องต้นยังไม่พบการทุจริต

ล่าสุดมีความคืบหน้าจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่วันที่ 30 มิถุนายน ระบุมีความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว 50% ส่วนเรื่องร้องเรียนมาที่กระทรวงฯ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7