7HD ร้อนออนไลน์

รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศปิดเรียนชั่วคราว ป้องกันนักเรียนติดโควิด-19

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงว่าพบเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีประวัติของผู้ป่วยเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับครอบครัวที่เป็นคณะทูต ก่อนเข้าพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท
         
วันนี้ (14 ก.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เผยแพร่ประกาศของโรงเรียนเรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระบุข้อความว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จากสถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษา
         
ในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 ก.ค. 2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในภาระงานที่เร่งด่วนให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ