รอบรั้วรอบโลก

ยูเอ็นเผย โลกไม่สามารถขจัดความหิวโหยภายในปี 2573 ได้

ยูเอ็นเผย โลกจะยังคงไม่สามารถขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหยได้ ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่สหประชาชาติตั้งไว้

นายแม็กซิโม โตเรโร (Maxim Torero) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ออกมาเปิดเผยว่า โลกจะยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยให้หมดสิ้นไป (Zero Hunger) ภายในปี 2573 หรือ อีก 10 ปีข้างหน้านี้ได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่สหประชาชาติตั้งเป้าเอาไว้

โดยระบุว่า ขณะนี้ ยังคงมีประชาชนบางส่วนในหลายพื้นที่ทั่วโลก กำลังประสบปัญหาขาดแคลนสารอาหารเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ซึ่งตามรายงานของปีล่าสุด ระบุว่า ขณะนี้ ทั่วโลกมีประชากรราว 690 ล้านคน หรือคิดเป็น 8.9% ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนสารอาหาร และหากตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ในปี 2573 จะมีประชากรโลกขาดสารอาหารมากถึง 840 ล้านคน

พร้อมกันนี้ ยังระบุว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักโรคโควิด-19 ส่งผลให้ในขณะนี้ มีประชากรทั่วโลกราว 132 ล้านคน กำลังประสบภาวะอดอยากอาหาร