ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ประชาชนชาวไทยยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนชาวฝรั่งเศสอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันเข้มแข็ง ที่จะต่อสู้ภัยคุกคามจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลก ข้าพเจ้ายังเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ด้วยความอุตสาหะพยายามอย่างพร้อมเพรียงกันของทุกภาคส่วน เราจะสามารถควบคุมวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ เพื่อประเทศของเราจะได้กลับคืนสู่ความเป็นปรกติสุข

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด