เช้านี้ที่หมอชิต

รร.สามเสน-สายน้ำผึ้ง-สายน้ำทิพย์ แจ้งปิดโรงเรียนหวั่นโควิด-19 ระบาด

เช้านี้ที่หมอชิต - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง และโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว หวั่นโควิด-19 ระบาดรอบ 2

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 1 วัน โดยระบุว่า เนื่องจากมีนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม เพื่อทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

เช่นเดียวกับโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ประกาศปิดเรียนให้นักเรียนเรียนออนไลน์ หลังมีการเปิดเผยว่าพบเด็กหญิงอายุ 9 ขวบ ครอบครัวคณะทูตติดโควิด-19 โดยได้มาอาศัยอยู่ที่คอนโดฯ ย่านสุขุมวิท ใกล้เคียงกับสถานศึกษา จึงประกาศปิดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน

รวมทั้งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ก็ได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา