7HD ร้อนออนไลน์

มท.ให้ ผวจ.ทั่วประเทศ แจ้งปชช.กังวลใจติดเชื้อติดต่อ สธ.ทันที

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เดินทางไป จังหวัดระยอง ตามสถานที่ และช่วงเวลา ที่ ลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและตรวจพบเชื้อ โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา และมีความกังวลว่า ตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หรือเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ทั้งนี้หากจังหวัดมีกรณีการสงสัยหรือพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนกระบวนการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป