7HDร้อนออนไลน์

เที่ยวบินกลับจากจอร์แดน-เกาหลีใต้ พบมีไข้สูง 9 คน

พลเอกปริพัฒน์ ผลาสินธุ์รองเสนาธิการทหาร  นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมควบคุมโรค  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจากเกาหลีใต้และจอร์แดน ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อค่ำวานนี้( 14 ก.ค.63)
 
โดยเที่ยวบินแรก RJ 6180 จากประเทศจอร์แดน เครื่องลงเวลา 15.35 น.มีผู้โดยสารจำนวน 120 คน มีหมายจับ จำนวน 1 คนและเป็นชาวต่างชาติ จำนวน 4 คน  เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรอง พบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูงจำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที  ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัส เพื่อดำเนินการกักตัว 14  วันตามมาตรการของรัฐบาลจำนวน 107 คน ที่ โรงแรมในพัทยา จ.ชลบุรี ส่วนผู้โดยสารทางเลือก จำนวน  4 คน ไปพักยังโรงแรม สถานที่กักตัวทางเลือกในจังหวัดเดียวกัน

ส่วนเที่ยวบินที่ 2 จากประเทศเกาหลีใต้ เที่ยวบิน KE 651 เครื่องลงเวลา  21.15 น. ผู้โดยสารจำนวน 200 คน มีพระสงฆ์ จำนวน 2 รูปและชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองพบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูงจำนวน 1 คน ป่วยโรคประจำตัวจำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค นำส่งโรงพยาบาลทันที  ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐบาล จำนวน 189 คน ไปยังโรงแรม ในพื้นที่สมุทรปราการ,กทม. และมีจำนวน 3คน เลือกพักยังสถานที่กักตัวทางเลือก(โรงแรมทางเลือก) ใน กทม.

อย่างไรก็ตาม รวมผู้โดยสารเดินทางมาจากประเทศจอร์แดนและเกาหลีใต้ จำนวน 320 คน รวมพบผู้โดยสาร 9 คน มีไข้สูง และมี 1 คนหมายจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ